Conditions d'utilisation

Bij gebruik van deze website en bestelling van producten, bevestigt u dat u onze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Deze voorwaarden kunnen af en toe veranderd en aangepast worden.

 1. Prijzen en beschikbaarheid: De prijzen van onze producten zijn aangeduid in euro, BTW en verzendingskosten niet inbegrepen. Bij sommige orders worden behandelingskosten aangerekend. Prijzen kunnen onderhavig zijn aan schommelingen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven geldend op het moment van de order plaatsing. Ons aanbod en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, en zolang de vooraad strekt. Uw creditcard wordt gedebiteerd bij ontvangst van uw order. Indien producten tijdelijk niet vooradig zijn, verbindt Visionflyer BVBA er zich toe u hierover op de hoogte te brengen per e-mail en desgewenst kan u dan uw bestelling annuleren. U wordt dan onmiddelijk terugbetaald.

 2. Levering der goederen: Het leveringsadres dat u opgeeft zal het adres zijn dat Visionflyer BVBA op de verpakking plaatst. Vertraging en extra kosten tengevolge van een aan ons verkeerd doorgegeven adres zijn voor rekening van de klant.

 3. Verzending: In de meeste gevallen versturen wij onze producten met internationale transportbedrijven via de brieven- of pakketpost.

 4. Levertijd: Wij leveren normaal gesproken binnen 1 - 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. U ontvangt dus de goederen normaal gesproken binnen 3 - 4 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

 5. Verzendingskosten:
  Hou er rekening mee dat deze port- en/of verzendingskosten varieren naargelang gewicht en bestemming. Verzendingskosten voor orders geplaatst bij Visionflyer BVBA zijn afhankelijk van de gewenste verzendingswijze.

 6. Douane: Gebeurlijke import- en/of douanetaksen zijn ten laste van de klant.

 7. Verzakingsrecht: Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper over een termijn van 14 werkdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

  Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet. De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan Visionflyer BVBA. Het recht op verzaking van de koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.
   
  Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in de oorsponkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn. Visionflyer BVBA betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren). 

  De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

 8. Geschillen: Elk geschil met betrekking tot het gebruik van onze diensten, de aankoop van onze producten en de toepassing of interpretatie van onderhavige gebruiks- en verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.